Úvod

Mapa po rozšíření území MAS:
 
 
  • Region MAS Horňácko a Ostrožsko se nachází v jihovýchodní části Moravského Slovácka, na části okresů Hodonín a Uherské Hradiště. Jižní část regionu MAS kopíruje státní hranice se Slovenskem, v dostupné vzdálenosti je také území Rakouska.K významným sídlům regionu patří město Uherský Ostroh, které bylo v historii sídlem Ostrožského panství se sídlem na zdejším zámku. Druhým největším městem MAS je město Hluk a důležité postavení má také Ostrožská Nová Ves, a to s ohledem na výraznou atraktivitu a přítomnost sirnatých lázní. V jižní části MAS je klíčovým příhraničním centrem Velká nad Veličkou. Celý prostor lze s výjimkou několika větších sídel charakterizovat jako venkovský, a to se všemi problémy a potížemi, kterými trpí současný venkov.
 
 
Charakter území ovlivňující STRATEGII oblasti:
  • Region je svou historií i kulturou silně semknutý.
  • K nejvýraznějším tradicím MAS patří vinařství, krojované průvody a folklór.
  • Region MAS je v rámci ČR částečně „uzavřený“, a to díky státní hranici se SR a jeho aktivity tak směřují do vnitrozemí hlavně „jednostranně“ Do budoucna je to však velký prostor pro přeshraniční mezinárodní spolupráci.
  • Lokalita MAS je charakterizována velkým množstvím zchátralých a nevyužívaných budov.
  • Bohatství CHKO, mnoha kulturních a přírodních památek, lázeňské lokality a rekreačních ploch, velkého množství turistických tras, cyklotras a naučných stezek předurčuje teritorium MAS k rozvoji cestovního ruchu. Služby cestovního ruchu s podporou diverzifikace zemědělských aktivit jsou však dnes málo zavedené, je jich nedostatek. зеленый кофе купить

 

 

 

Další informace