logo           

Standardizace MAS HaO, z.s.

Se začátkem nového roku naše MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s., slaví první úspěchy a to splnění podmínek ke standardizaci. MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. splňuje  požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.

 

 

V rámci přípravy na budoucí programovací období 2014 - 2020 zpracovává Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko Integrovanou strategii území, která se nezaměří jenom na možnosti metody LEADER, ale na veškeré místní potřeby venkovského regionu v působnosti organizace MAS.

Strategie bude zpracovávána na základě komunikace s obcemi, podnikatelskými subjekty, neziskovými organizacemi a občany v našem regionu. Z toho důvodu byl vyvěšen na webové stránky a rozeslán internetovou poštou elektronický dotazník, který nám měl ukázat a zpřehlednit vaše potřeby a plány.

Integrovaná strategie MAS Horňácko a Ostrožsko (ISÚ) bude hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovacím období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).


ISÚ má 4 základní části:

  • Popis území a zdůvodnění výběru
  • Analytickou část - zachytí situaci v území
  • Strategickou část - stanoví směr a způsoby naplňování rozvoje
  • Implementační část - stanoví mechanismy a podpory naplňování ISÚ

Proces schvalování ISÚ

obrazek ISU

 

OPTP - cz barvazk znacka rgb

 

Pozvánka na programovou konferenci ZDE.

 

 

Další informace