MAP ORP VESELÍ NAD MORAVOU

MAP III.ORP Veselí nad Moravou - Ostrožsko - Kunovice

Informace k projektu MAP III.

 

ODBORNÝ WORKSHOP „ Putování škol a osvěta RVP ZV s KAP a MAP ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice“

 

IMG 1533

Pozvánka

Prezentace Středních škol

SŠ Academic school

SŠ Letecká Kunovice

OA a SŠP Veselí nad Moravou

SŠ Bzenec

Gympl Strážnice

 

MAP III.- STRATEGICKÝ RÁMEC

MAP III. - aktualizace 22.11.2023

 

Projekt MAP III. ORP VESELÍ NAD MORAVOU - OSTROŽSKO - KUNOVICE má své samostatné webové stránky.

 

 


 

MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s. je realizátorem projektu Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Doba realizace projektu je 1.2.2016 - 31.1.2018.

 

Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktéru ve vzdělávání, plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Přínosem projektu bude vybudování systému komunikace mezi všemi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Bude provedeno mapování v mimoškolní a zájmové oblasti a MŠ.


Finálním výstupem projektu bude dokument Místní akční plán vzdělávání pro ORP Veselí nad Moravou. Více informací o projektu naleznete zde.

 

PRVNÍ JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Dne 25.5.2016 se uskutečnilo na půdě MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s. první jednání Řídícího výboru MAP pro ORP Veselí nad Moravou. Řídící výbor je složen z mnoha odborníků ať už z formálního či neformálního vzdělávání, diskuze byla velmi přínosná a inspirativní. Věříme, že spolupráce bude velkým přínosem pro naše regionální školství.

 

Program jednání byl velmi pestrý a skládal se z těchto bodů:

1. Zahájení
2. Představení projektu (harmonogram, klíčové aktivity, cíle)
3. Schvalování jednacího řádu ŘV
4. Informace o výstupech dotazníkového šetření MŠMT
5. Diskuze nad zaměřením pracovních skupin
6. Aktuální informace o šablonách 2016/2017
7. Závěr a diskuse

 

Na řídícím výboru byly rozdány úkoly a stanoven další postup. Níže přinašíme jednací řád MAP ORP Veselí nad Moravou, statut řídícho výbor MAP ORP Veselí nad Moravou, prezentaci MAP ORP Veselí nad Moravou, představení Šablon MAS HaO a zápis z prvního jednání řídícího výboru.

 

KONFERENCE MAP

Dne 21.6.2016 ve 14 hodin se v prostorech společenského domu ve Tvarožné Lhotě uskutečnila Úvodní konference MAP. Konferenci k projektu Místní akční plány (MAP) rozvoje vzdělávání ORP Veselí nad Moravou pořádala MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s. a MAS Strážnicko, z.s.

 

 

Konference začala představením role MAS a spolupráce v oblasti školství. Pedagogům byl představen Řídící výbor MAP ORP Veselí nad Moravou, který představila paní Eva Tihelková, manažerka projektu, MAS Strážnicko z.s. Celý projekt představila manažerka projektu MAP z MAS Horňácko a Ostrožsko z.s., paní Marie Petrů DiS. Téma Úloha MAS v rámci spolupráce na šablonách - typových projektech do škol objasnila účastníkům paní Jana Bujáková, manažer SCLLD, MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Pro ty, kteří se nestihli zúčastnit příkládáme program, který naleznete v pozvánce, dále prezentace z jednání, šablony MAS HaO, MAP ORP Veselí nad Moravou , zápis z úvodní konference, leták šablony, jak na šablony.Všem zúčastněným ředitelům a pedagogům děkujeme a těšíme se na další spolupráci při rozvoji našich škol.

 

DRUHÉ JEDNÁNÍ ŘV MAP ORP VESELÍ NAD MORAVOU

MAS Horňácko a Ostrožskom, z.s. zve na jednání řídícího výboru MAP ORP Veselí nad Moravou, který se uskuteční dne 26.9.2016 od 15:00 hodin ve společenském sále č.42 v budově kulturního domu ve Veselí nad Moravou.

Program:

1. Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele a volba ověřovatele

2. Změna znění Jednacího řádu a Statutu ŘV MAP ORP Veselí nad Moravou

3. Volba předsedy ŘV

4. Schválení Strategického rámce MAP do roku 2023

5. Závěr

 

Strategický rámec MAP do roku 2023, vyhodnocení dotazníkového šetření, připomínky pracovních skupin MŠ, ZŠ a zřizovatelé + prezenční listiny, zápis z 1. jednání pracovní skupiny rodiče a NNO + prezenční listina, jednací řád a statut řídícího výboru MAP ORP Veselí nad Moravou ke stažení zde:

- Strategický rámec MAP do roku 2023

- Vyhodnocení dotazníkového šetření

- Připomínky pracovních skupin MŠ, ZŠ a zřizovatelé + prezenční listiny

- Zápis z 1. jednání pracovní skupiny rodiče a NNO + prezenční listina

- Jednací řád ŘV MAP ORP Veselí nad Moravou

- Statut Řídícího výboru MAP ORP Veselí nad Moravou

 

Pozvánka na jednání ŘV ke stažení zde.

 

14555959 10206830078661830 603780359 n

Zápis z jednání ŘV ke stažení zde.

 

Schválený Strategický rámec MAP ORP Veselí nad Moravou zde.

Schválený Jednací řád MAP ORP Veselí nad Moravou ke stažení zde.

Schválený Statut ŘV MAP ORP Veselí nad Moravou ke stažení zde.

 

MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ

Dne 24. 5. 2017 se v prostorech Slováckého dvora v Ostrožské Nové Vsi konal seminář na téma ,,Místně zakotvené učení". Seminář se uskutečníl v rámci projektu MAP ORP Veselí nad Moravou reg. ř. CZ 02.3.68/0.0/15_005/0000327.

 

 

Lektorka RNDr. Blažena Hušková, která se již dlouhá léta zabývá zejména udržitelným rozvojem venkova, účastníky během semináře provedla především příklady z praxe.

 

 

Proběhlo představení interaktivní formou, následovala diskuze o vztahu k regionu a způsobech prohlubování vztahu žáků  k regionu. Po diskuzi byly představeny projekty z ČR i ze zahraničí.

 

 

Tečkou na závěr byla skupinová práce pedagogů při tvorbě mapy míst ve své obci, městě a způsoby jakými se cítí být s obcí, městem spojeni.

 

 

Seminář probíhal v rozsahu dvou hodinu. Všem účastníkům semináře děkujeme a těšíme se na příští setkání.

 

Pozvánka ke stažení zde.

Prezenční listina ke stažení zde.

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN PRO ORP VESELÍ NAD MORAVOU

Představení projektů ve formě pdf ke stažení zde.

 

TŘETÍ JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP ORP VESELÍ NAD MORAVOU

Dne 25. 10. 2017 od 15:00 se konalo v pořadí třetí jednání Řídícího výboru projektu MAP ORP Veselí nad Moravou. Jednání se uskutečnilo v malém sále na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou.

 

 

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení úpravy Strategického rámce a dohody o investicích

3. Schválení evaluační zprávy MAP

4. Komunikační strategie - informatorium o školských zařízeních v působnosti MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS Strážnicko

5. Schválení Memoranda o spolupráci škol

6. Schválení vzdělávacích aktivit MAP

7. Závěr

 

Pozvánka ke stažení zde.

 

Podklady ke stažení zde:

1. MAP ORP Veselí nad Moravou investice

2. MAP ORP Veselí nad Moravou neinvestice

3. Memorandum Veselí nad Moravou

4. Průběžná vnitřní evaluace projektů MAP

5. MAP II

6. Strategický rámec MAP

7. Zápis z jednání

 

TOULAVÝ AUTOBUS ZA PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

MAS Horňácko a Ostrožsko ve spoluráci s MAS Strážnicko připravilo exkurzi pro vedoucí pracovník škol a starosty. Akce probíhala v rámci projektu Místních akčních plánů MAP ORP Veselí nad Moravou.

 

 

Účastnící navštívili ZŠ Marie Kudeříkové ve Strážnici kde se seznámili s projektem Zdravá škola. Dalším bodem program byla ZŠ Tvarožná Lhota, zde byl představen Zahradní učebna a přírodní zahrada. Exkurze byla ukončena na ZŠ a MŠ Radějov projektem Skutečně zdravá škola. Tento projekt probíhá ve školní jídelně a proto účastníci mohli ochutnat ,,skutečně zdravý" oběd.

 

 

Doufáme, že se účastníkům exkurze líbila, děkujeme za účast a těšíme se na brzké shledání.

 

 

TŘETÍ JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

 

Dne 15. 12 .2017 se konalo třetí jednání ŘV MAP ORP Veselí nad Moravou. Jednání se konalo v prostorech Panského dvora ve Veselí nad Moravou. Zápis ke stažení zde.

 

 

ČTVRTÉ JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

 

Dne 30. 01. 2018 se konalo čtvrté jednání řídícího výboru MAP ORP VESELÍ NAD MORAVOU . Jednání probíhalo na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou. Zápis ke stažení zde

 

Dokumenty ke stažení:

 MAP VnM Akční plán

 MAP VnM - Strategický rámce

 

MAP II. ORP VESELÍ NAD MORAVOU - OSTROŽSKO - KUNOVICE

 

MAP2-400x627.jpg

Řídící výbor MAP II.

Statut řídícího výboru MAP II.

Komunikační plán

 

KULATÝ STŮL ŘEDITELŮ MAP II. ORP VESELÍ NAD MORAVOU - OSTROŽSKO - KUNOVICE

 

Dne 22. 11. 2018 se konal Kulatý stůl ředitelů škol MAP II. ORP VESELÍ NAD MORAVOU - OSTROŽSKO - KUNOVICE.

Úvodem manažerka Jana Bujáková představila aktivity a úkoly projektu MAP II., prezentace ke stažení zde. PhDr. Simona Weidnerová promluvila o úlohách pracovních skupin v projektu.

 

 

V rámci Kulatého stolu se uskutečnilo několik workshopů:

- Práce s nadanými dětmi - Academic School Uherské Hradiště - prezentace ke stažení zde

- Kariérní poradenství na ZŠ - příklady dobré praxe a návrhy na zapojení škol ve školním roce 2018/2019 - prezentace ke stažení Kdo jsme a Jak to děláme

 

Manažerka Mgr. Petra Šilcová představila nominace zástupců škol do pracovních skupin a společně s řediteli vytvořili pracovní skupiny, prezentace ke stažení zde. 

 

SEMINÁŘ ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ MAP II. ORP VESELÍ NAD MORAVOU - OSTROŽSKO - KUNOVICE

 

Dne 14. 12. 2018 se uskutečnil seminář na téma Zdravé stravování s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou. 

 

Akce byla zaměřena na tyto témata:

- Stres a strava: Vliv stresu na výběr potravy a důsledky pro zdravotní stav aneb režimová prevence stresu, prezentace ke stažení zde

- Zdravé stravování ve školních jídelnách aneb proč jsem v Asociaci školních jídelen, prezentace ke stažení zde

 

JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN MAP II.

 

Ve dnech 5. 2. - 6. 2. 2019 se konala jednání pracovních skupin projektu MAP II. ORP Veselí nad Moravou - Ostrožsko - Kunovice.

 

První den jednání byl věnován setkání pracovních skupin matematická gramotnost, čtenářská gramotnost a rovné příležitosti. Úvodem jednání proběhlo společné zasedání PS a následovalo samostatné zasedání průřezových PS.  Projednány byly předložené náměty na témata pro rok 2019 a plán aktivit s vazbou na analytickou a implementační část MAP II. Projednán a schválen byl harmonogram zasedání a plán práce dané pracovní skupiny v roce 2019.

 

 

 

Druhý jednací den byl věnovýn jednání pracovních skupin financování škol, garanti škol a leadři. V první části programu v rámci společného zasedání byly představeny náměty pro práci v tématických PS projektu MAP II. Později se uskutečnilo samostatné zasedání tématických PS, kde byl projednán plán aktivit, navržená témata a schválen  harmonogram zasedání a plán práce dané pracovní skupiny v roce 2019.

 

 

 

Jednání se uskutečnila za přítomnosti pracovníků naší MAS a MAS Strážnicko. Prezentace ke stažení zde. Zápis ke stažení zde.

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ ŠKOLNÍ ZAHRADY.

 

Přijměte pozvání na sérii dvou seminářů na téma ŠKOLNÍ ZAHRADY.

Své přihlášky posílejte do 20.9.2019 na adresu tihelkova.e@straznicko.cz 

 

Více informací naleznete v pozvánce.

 

 

Další informace