Šablony

 

 

Přílohy před podpisem rozhodnutí

Dokumenty ke stažení:

Čestné prohlášení číslo účtu

Čestné prohlášení datová schránka ZP

Čestné prohlášení o bezdlužnosti ZP

Čestné prohlášení zajištění souhlasu zřizovatele

 

Přílohy k vyúčtování dotace

Dokumenty ke stažení:

Dokládání výstupu a indikátorů - šablony

Čestné prohlášení - všechny šablony

I.2.5 supervize - závěrečná zpráva

I.2.6. - II. 2.10 dohoda o spolupráci

Report o činnosti vzor

II.3.4. třídní kniha přípravy

II.3.3. třídní kniha doučování

II.3.1., II.3.2. třídní kniha klubu

II.2.13 nové metody - záznam

II.2.12 CLIL záznam

II.2.11 tandemová výuka záznam

II.2.9. Vzájemná spolupráce zápis

I.3.3.,II.4.1. setkání s rodiči zápis

 

Seminář pro žadatele na zpracování projektu typu šablon do škol

 

Dne 5.10.2016 se v prostorech VIS Bílé Karpaty, o.p.s, uskutečnil seminář pro žadatele na zpracování projektu typu šablon do škol (Číslo výzvy: 02_16_022).  Seminář se konal ve dvou blocích a to pro MŠ a následně pro ZŠ.

 

 

Cílem školení bylo naučit postup, jak správně vyplnit žádost o dotaci včetně všech povinných příloh, společně se názorně zpracovávala vzorová žádost o dotaci. Seminář byl určen pro ředitele nebo pověřené pedagogy, kteří budou mít v kompetenci realizaci a administraci projektu.

Prezentace šablon ke stažení zde. Přehled šablon ke stažení zde. Prezence ze školení šablon ke stažení zde.

 

Další informace