Komunitní energetika - seminář 23.2.2022

 

Pozvánka na seminář 

KOMUNITNÍ ENERGETIKA A OBNOVITELNÉ ZDROJE

 

v souvislosti s přípravou na realizací SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko pro období 2021–2027

 

jednání se bude konat na Slováckém dvoře v Ostrožské Nové Vsi                

https://www.slovackydvur.cz/kontakt

  

dne 23. 2. 2022, od 15:00 hodin-  17.00 hodin

Seminář je určen pro zástupce obcí, firmy a podnikatele s cílem přiblížit téma energetické koncepce a možnost čerpání dotací.

11. Dotační příležitosti pro podnikatele a obce

22.   Počátky komunitní energetiky a energetický management a úspory

Přestávka na občerstvení

33. Příklady realizovaných projektů na FVE / obec/ podnikatel

44.   Příklady možných řešení pro budování komunitní energetiky pro obce a podnikatele

55.   Diskuse

 

Na setkání se těší

 

             Jana Bujáková                       Josef Dynka                  Lubomír Bureš

 

    MAS Horňácko a Ostrožsko          ENKIS s.r.o.                   NOBILITY s.r.o.

                                                                                                             

 

Registrace účastníků do 16.2.2022 na e-mail:                                                                                                                                        ucetni@masostrozsko.cz                                                   

Občerstvení bude zajištěno.

 

 

Další informace