Pomůžeme s novými " kotlíky " na území Zlínského kraje

DOTACE OP ŽP 2021-2027
Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

POZOR: ZMĚNA U MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE NA TEPELNÉ ČERPADLO A PODMÍNEK POSKYTNUTÍ PODPORY NA PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE (VIZ V TEXTU NÍŽE)!

Od 11. 10. 2021 spustil Zlínský kraj dotazníkový průzkum zájmu o nové kotlíkové dotace ve Zlínském kraji pro nízkopříjmové skupiny žadatelů. K 21. 3. 2022 bylo vyplněno 3 424 dotazníkových formulářů, tzv. „předžádostí“, v celkovém objemu požadované dotace 455 550 000 Kč. O tuto částku požádá Zlínský kraj Ministerstvo životního prostředí bezprostředně po vyhlášení výzvy Operačního programu Životní prostředí a následně prostředky rozdělí žadatelům. O možnosti předložit Žádost o poskytnutí dotace budou předkladatelé dotazníkových formulářů, tzv. předžádostí“, včas informováni.

PŘÍJEM DOTAZNÍKOVÝCH FORMULÁŘŮ, TZV. „PŘEDŽÁDOSTÍ“, NEKONČÍ.- k vyplnění ZDE

Ukončení příjmu dotazníkových formulářů, tzv. „předžádostí“, předpokládáme v červnu 2022 po zahájení příjmu Žádostí.

POZOR: Od 1. 9. 2022 bude ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí a dřevo, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu!

Vlastníci kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy musí tato neekologická topidla vyměnit do 1. 9. 2022, pokud předloží žádost o novou kotlíkovou dotaci, nebudou se na ně vztahovat sankce.

Průměrný čistý příjem na osobu žijící v domácnosti žadatele nesmí překročit v roce 2020 částku 170.900,- Kč. Výměnu zdroje tepla žadatel chystá anebo byla uskutečněna po 1. 1. 2021. Dotace je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace dle typu vyměňovaného kotle:

  • kotel na biomasu AUTOMATICKÝ i RUČNÍ max. 130.000,- Kč,
  • tepelné čerpadlo max. 180.000,- Kč, 
  • plynový kondenzační kotel max. 100.000,- Kč.

POZOR: úhrada způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů bude pouze v případě, že výměna byla již realizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022. Otázka podpory plynových kondenzačních kotlů po tomto datu zůstává otevřená, a záleží mj. na podobě schválení OPŽP ze strany EK.

Kotlíkové dotace

 

Další informace