MAS podpořila další projekty z výzvy č. 5 PRV ČR

 

 

Na základě jednání Výběrové komise ze dne 18.8.2022 a následně jednání Programového výboru ze dne 23.8.2022 byly podle bodového hodnocení vybrány další projekty k podpoře.

Na projekty nevybrané k podpoře již nestačila přidělená finanční alokace výzvy.

Žadatelům přijde v nejbližší době email s dalšími pokyny.

Žádost je nutné registrovat přes portál farmáře na SZIF do 31.8.2022

Seznam vybraných, nevybraných projektů výzvy č. 5 PRV

 

Další informace