NZÚ - LIGHT

 

Co musím při žádosti o dotaci z Nové zelené úspory Light doložit?

Svoji totožnost doložíte tím, že žádáte prostřednictvím elektronické identity.

Kromě toho musíte doložit:

 • Vlastnictví bankovního účtu – stačí výpis.
 • Nízkopříjmovost – pokud jste důchodci, musíte to doložit třeba aktuálním výměrem důchodu, pokud ho nemáte, vystaví ho na požádání správa sociálního zabezpečení, pokud jste pobírali příspěvek na bydlení, dokládáte rozhodnutí o příspěvku.
 • Stav před započetím úprav – dokládá se fotografiemi.
 • Odborný posudek –zdarma vystaví MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

  Jana Bujáková - tel. 724 503 950

  E-Mail: mas@masostrozsko.cz

  Zuzana Ilková - tel. 518 323 765

  E-Mail: mas2@masostrozsko.cz

 •   nebo Energetické konzultační a informační středisko (EKIS) zřizované ministerstvem průmyslu.

Po skončení úprav (pokud žádáte zpětně, tak už při podání žádosti) se dokládá:

 • Stav po skončení úprav – fotografiemi.
 • Zprávu o provedených opatřeních, tu pomůže vyplnit a potvrdí zástupce Místní akční skupiny.

Jak s výběrem vhodných stavebních úprav, tak se získáním posudku mají pomoct lidé z Místních akčních skupin, případně je mají nasměrovat krajská pracoviště úřadu práce nebo kdokoli další ze vznikající sítě energetického poradenství.

DOKUMENTY

LETÁK 

 

 

Další informace