Hledáme další posilu do týmu

Výběrové řízení na pozici projektového manažera pro projekty MAS – Regionální facilitátor MAP IV. a Energetický koordinátor 

dbc88d9fab58bd7f747780790e19c389 XL

 

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. hledá kolegu/kolegyni, který/á bude zodpovědný/á za realizaci a administraci přiděleného projektu MAP IV. a projektu Enko MAS. Dále se bude podílet i na spolupráci v rámci realizace SCLLD a dalších projektových aktivitách MAS.

Náplň práce:

Regionální facilitátor - je základním pracovníkem zajišťujícím komunikaci se zapojenými subjekty (školami).  

- aktivně komunikuje se školami a s cílovými skupinami

- úzce spolupracuje s koordinátorem komunitního plánování

- spoluorganizuje aktivity projektu,

- koordinuje činnosti odborné části realizačního týmu,

- podílí se na tvorbě strategických dokumentů, za které rovněž zodpovídá

- podílí se na plánování aktivit,

- připravuje podklady pro jednání pracovních skupin,

- účastní se jednání pracovních skupin.

 

Energetický koordinátor zajišťuje dotační poradenství:

- v oblasti energetických úspor

- v oblasti komunitní energetiky spočívající v poskytování informací k vytvoření energetického společenství

Kontaktní osoba: Jana Bujáková, tel.: 724 503 950;

Přihlášku do výběrového řízení spolu se životopisem lze zasílat průběžně, nejpozději do 30. 4. 2024 do 16.00 hodin na e-mail: mas@masostrozsko.cz;

  

Výběrové řízení na pracovní pozici projektového manažera MAS

Další informace