Seznam vybraných projektových záměrů, které splnily podmínky vydání Souladu se SCLLD v 1 výzvě MAS Horňácko a Ostrožsko - OP TAK

MAS Horňácko a Ostrožsko podpořila prvních 5 projektových záměrů částkou 3 780 000,- Kč v rámci první výzvy OP TAK, která byla zaměřena na podporu technologií, digitalizaci, robotizaci a automatizaci. 

Druhou výzvu OP TAK připravíme pro naše žadatele ve chvíli, kdy nám bude navýšena alokace do území MAS.

Gratulujeme prvním úspěšným žadatelům. 

 

 

machine-1776925 640

 

Seznam vybraných/nevybraných projektových záměrů v 1. výzvě MAS Horňácko a Ostrožsko OP TAK

Další informace