Otevřená výzva NZÚ- Light od 25.6.2024

 

Příjem žádostí v aktuální výzvě programu NZU Light je otevřen od 25. 6. 2024

TŘI ZÁSADNÍ ZMĚNY V NZÚ LIGHT: VÍCE PENĚZ NA ZATEPLENÍ, ZEFEKTIVNĚNÍ PODPORY A ZACÍLENÍ NA TY NEJZRANITELNĚJŠÍ

V rámci Nové zelené úsporám Light, v níž jsou nejčastějšími žadateli senioři, dojde od června tohoto roku ke třem zásadním změnám.

Senioři a nízkopříjmoví získají až 250 tisíc na zateplení – o 100 tisíc více než dosud

“Od června bude možné získat částku až 250 tisíc korun a na rozdíl od dosavadní etapy budou mít žadatelé možnost využít celou částku na zateplení. Ukazuje se, že opatření spojená se zateplením nemovitosti výrazným způsobem zvyšují energetickou úsporu nemovitosti. Zároveň je ale zateplení finančně náročnější, je tedy potřeba ho především u těchto žadatelů ještě více zvýhodnit. Nově se proto bude výše dotace vypočítávat ne podle běžného metru zateplené fasády nebo paušálních částek u zateplení dalších konstrukcí, ale podle metru čtverečních, a to včetně oken a dveří. To bude reflektovat skutečný stav míry zateplení,” uvedl ministr Hladík. Navíc se v pokračující etapě rozšíří škála zateplovaných konstrukcí, vedle dříve podporovaného zateplení fasády, střechy, podlahy a stropu bude podporováno i zateplení podlahy na zemině a zateplení konstrukcí v kontaktu se zeminou.

Zefektivnění solárních ohřevů

Vzhledem k navýšení částky na zateplení upravujeme podporu solárních ohřevů vody – tak, aby zároveň zohlednila aktuální situaci na trhu solárních technologií, kdy ceny klesají.

“Dotace na solární systém se stávajícím bojlerem tak nově bude 50 000 korun (dosud 60 000 Kč) a s novým bojlerem 70 000 korun (dosud 90 tisíc Kč). Z podporovaných opatření cílíme více na obálku budovy a možnost komplexnějšího zateplení, které má pro domácnost nejvyšší přínos z hlediska úspor energií a peněz,” doplnil ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.

Zacílení na nejzranitelnější domácnosti seniorů

V nové etapě program více zacílí pouze na nejzranitelnější domácnosti.

“Program NZÚ Light byl spuštěn v době energetické krize, kdy bylo potřeba co nejdříve pomoct zranitelným domácnostem s vysokými cenami energií. Nyní se již situace stabilizovala a chceme tak podporu opět nasměrovat těm nejpotřebnějším. Proto zavádíme pro žadatele z řad seniorů se starobním důchodem kritérium jedné nemovitosti na bydlení. Podpoříme je v případě, že vlastní pouze jednu nemovitost k bydlení. Tedy nebudou moci vlastnit žádnou jinou nemovitost ani podíl na žádné další nemovitosti k bydlení, a to včetně bytu v osobním vlastnictví nebo družstevního bytu. Ti, co toto kritérium nesplní, si ale mohou zažádat v Nové zelené úsporám Standard,” uvedl ředitel SFŽP ČR Valdman s tím, že podmínka se nevztahuje na příjemce příspěvku na bydlení, přídavku na děti ani příjemce invalidního důchodu 3. stupně, ti nebudou muset nic dokládat.

Pokud zvažujete využít dotační program NZU Light, neváhejte se obrátit na poradce NZU Light.

Poradci NZU Light :

Jana Bujáková

Email: mas@masostrozsko.cz

Telefon: 724 503 950

Zuzana Ilková

Email: mas2@masostrozsko.cz

Telefon: 725 884 992

Kristýna Zelienková

Email: kristynazelienkova74@gmail.com

Telefon: 724 774 440

 Nové závazné podmínky NZU Light platné od 25.6.2024 naleznete zde.

Další informace