Důležitá informace - změna harmonogramu 8. výzvy !!!

Vážení členové Valné hromady MAS a žadatelé 8. výzvy,

na základě pověření pana předsedy si Vás dovolujeme informovat o změně časového harmonogramu administrace výzvy č.8/2011 MAS Horňácko a Ostrožsko.

Změnu termínu administrace projektů v rámci 8.výzvy jsme byli nuceni upravit na základě těchto skutečností:

1) Byl změněn harmonogram příjmu žádostí na SZIF pro rok 2012. Na základě rozhodnutí pana ministra zemědělství se posunuje termín registrace projektů v rámci realizace místní rozvojové strategie až na březen 2012.

2) Dne 23.1. 2012 jsme zaregistrovali rekordní počet projektových žádostí, kterých je 32. Výběrová komise MAS bude potřebovat větší časový prostor pro hodnocení

Aktuální harmonogram ZDE. 

Pro žadatele 8. výzvy je důležité datum veřejné obhajoby, které se posune z 20.2.2012 na 27.2.2012. Všichni zaregistrovaní obdrží mailem pozvánku na veřejnou obhajobu s upřesněním místa konání.

Další informace