Pozvánka na Horňáckého zpěváčka

Obec Velká nad Veličkou, Agentura AV, MAS Horňácko-Ostrožsko pod záštitou Folklorního sdružení České republiky  si vás dovolují srdečně pozvat na dětskou oblastní pěveckou soutěž  „HORŇÁCKÝ ZPĚVÁČEK“ roku 2012.
 
Kulturní dům ve Velké nad Veličkou, neděle 11. března Začátek v 15.00 hodin
Doprovod: Horňácká cimbálová muzika s primášem Romanem Sokolem
 
Kategorie jsou vypsány pro děti do 15 let včetně předškolních. Také je možnost vystoupení interpretů v duo a triu.  Podle stanov XII. ročníku Celostátní soutěže dětských interpretů lidových písní Zpěváček 2012 budou odbornou porotou vyhodnoceny pro postup do regionálního kola Zpěváček Slovácka tři děti ve věku 10 let až 15 let.
Při hodnocení budou odbornou porotou sledována především následující kritéria:
 
1)      Výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta.
2)      Hlasové a intonační schopnosti.
3)      Zvládnutí regionálního stylu a dodržení dialektu.
4)      Hlasová a intonační přesnost a připravenost.
5)      Výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu.
6)   Schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou hudbou.
 
Každý účinkující získá z oblastního horňáckého kola pamětní list a videonahrávku.
 
Přihlášky a další informace získáte na mobilním čísle: 608 813 592 
 

Další informace