Setkání koordinační skupiny PS Moravské a slezské ovocné stezky

Ve čtvrtek 9. února 2012 se v Hranicích na Moravě konalo setkání koordinační skupiny PS Moravské a slezské ovocné stezky. Součástí programu bylo i velmi poučné apraktické školení v podání pana Ing. Karla Hozíka o novelizaci zákona č. 137/2006 Sb., hlavně o změnách v zadávacím řízení, které budou pravděpodobně v platnosti od 1. dubna letošního roku.

A jaké jsou pokroky v realizaci projektu spolupráce Moravské a slezské ovocné stezky?

1. Proběhlo mapování ovocných stromů na území každé MAS, která realizuje tento projekt.

2. Dokončuje se publikace Sedm tváří ovoce, každá MAS zde má zajímavé informace o ovocnářství na svém území, významné pěstitele, typické ovoce...

3. Spolu s publikací se zároveň dokončuje i banner na propagaci výstupů projektu, každá MAS bude mít svůj vlastní.

4. Postupně se plní stránky webové stránky projektu, kde naleznete spoustu informací o řezu ovocných stromů, ovocných receptech, kontaktů....

5. Dokončuje se i stolní hra pro děti, tzn. ovocné kvarteto

Ukončení projektu bude v červnu 2012.

Hostitelskou MAS byla tentokrát MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Hlavní školitel o zadávacím řízení Ing. Karel Hozík

Další informace