Fotografie z veřejné obhajoby projektů 8. výzvy

V pondělí 27. února 2012 se ve Velké nad Veličkou konala veřejná obhajoba projektů 8. výzvy před výběrovou komisí MAS. Celkem bylo ve hře 31 projektů. Žadatelé měli o obhajobu velký zájem, o čemž svědčí, že se obhajovalo 28 projektů!

Výběrová komise má nelehký úkol. Vyhodnocené projekty předloží tento pátek. Konečné pořadí se žadatelé dozvědí po valné hromadě MAS, která bude pravděpodobně 8. března 2012, termín bude upřesněn.

Další informace