Vyhlašujeme 6 výzev OP IROP 21+

MAS Horňácko a Ostrožsko vyhlašuje dne 17. 05. 2024 výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2021-2027 v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027.

 

Výzvy:

1. Doprava JMK

2. Sociální služby JMK

3. Sociální služby ZK

4. Veřejná prostranství ZK

5. Vzdělávání ZK

6. Cestovní ruch ZK

 

Datum zahájení sběru žádostí je 17. 05. 2024

Datum ukončení sběru žádostí je 28. 06. 2024

 

Seminář pro žadatele proběhne 12. 06. 2024 od 14.00 hodin v Ostrožské Nové Vsi v salónku restaurace Golf Jezera. Bližší informace naleznete v pozvánce.

Vaše záměry je možné konzultovat s Kanceláří MAS.

Prezentace pro žadatele ze semináře 12.6.2024 ZDE

 

 Žádost o podporu se na MAS podává datovou schránkou, a to na adresu MAS: i79ipzu

 Podrobnější inforamce nalezenete na našich webových stránkách zde:

https://www.masostrozsko.cz/index.php/vvhlasene-vyzvy/8-zakladni-stranky-www/553-vyzvy-op-irop-21

 

Další informace