Výzvy OP IROP 21+

Výzvy IROP 21+:

Pozvánka na seminář pro žadatele pro výzvy 1 - 6.

PLAKÁT_PUBLICITY_MAS

Příloha_Kontrolni list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

 

 

1. Výzva - DOPRAVA JMK

Výzva_MAS_doprava 

Příloha č.1_formulář projektového záměru_

Příloha č 2 Doprava_kritéria věcného hodnocení

Příloha č.3_Počet obyvatel v obcích_k 1.1.2024

Příloha č.4_Vzor_popis věcného hodnocení

Ploha č.5_Seznam vybraných nevybraných žádostí

Kontrolní list pro věcné hodnocení_doprava JMK 

 

 

2. Výzva - Sociální služby JMK

Výzva MAS_sociální služby JMK

Příloha č.1_Formulář projektového záměru

Příloha č.2_Socialní služby kritéria_věcného hodnocení

Příloha č.3_Počet obyvatel v obcích_k 1.1.2024

Příloha č.4_Seznam vybraných_nevybraných žadostí

Kontrolní list pro věcné hodnocení_sociální služby JMK

 

3. Výzva - Sociální služby ZK

Výzva MAS sociální služby ZK 

Příloha č.1 Formulář projektového záměru_sociální služby ZK

Příloha č.2 Sociální služby kritéria věcného hodnocení

Příloha č.3_Počet obyvatel v obcích_k 1.1.2024

Příloha č.4_Seznam_vybraných nevybraných žádostí

Kontrolní list pro věcné hodnocení_sociální služby ZK

 

 

4. Výzva - Veřejná prostranství ZK

Výzva MAS veřejná_prostranství_ZK

Příloha č.1 Formulář projektového záměru

Příloha č.2 Veřejná prostranství_kritéria věcného hodnocení

Příloha č.3_Počet obyvatel v obcích_k 1.1.2024

Příloha č.4_Seznam_vybraných_nevybraných_žádostí

Kontrolní list pro věcné hodnocení_veřejná postranstvi ZK 

 

 

5. Výzva - Vzdělávání ZK

Výzva MAS vzdělávání ZK 

Příloha č.1 Formulář projektového záměru

Příloha_č.2_Vzdělávání_kritéria_věcného_hodnocení

Příloha č.3 Počet obyvatel v obcích_k 1.1.2024

Příloha č.4 Seznam vybraných nevybraných žádostí

Kontrolní list pro věcné hodnocení_vzdělávání ZK 

 

 

6. Výzva - Cestovní ruch ZK

Výzva MAS cestovní ruch ZK

Příloha č.1_formulář projektového záměru

Příloha č.2 Cestovní ruch_kritéria věcného hodnocení

Příloha č.3_Počet obyvatel v obcích_k 1.1.2024 

Příloha č.4_Seznam_vybraných_nevybraných žádostí

Kontrolní list pro věcné hodnocení_cestovní ruch ZK

 

Dokumenty výzev IROP 21+:

Programový rámec OP IROP 21+

Interní postupy IROP a OP TAK

Interní postupy IROP a OP TAK verze 2

Alokace MAS Horňácko a Ostrožsko pro programové období 2021 – 2027 je 40 976 039,- Kč, přičemž 30 % z této částky nebude k dispozici do výzev, ale musí být použito jako rezerva pro pokrytí kurzovních rozdílů a jako bonus za dobré čerpání (a to nejen naší MAS, ale i ostatních). Přiděleno tedy máme nyní 28 683 227,- Kč v celkových způsobilých výdajích (CZV) a 25 343 093,- Kč v dotaci. Dotace je v CLLD vždy 95 %.

Postup pro výzvu projektových záměrů do IROP 21+ na MAS:

Žadatelé odevzdávají na MAS pouze projektový záměr.

Výzvy MAS budou vyhlášeny pro příjem projektových záměrů minimálně po dobu 4 týdnů. Vzor projektového záměru bude zveřejněn s výzvami MAS (záložka výzvy IROP 21 + výše).

Pracovníci kanceláře MAS provedou administrativní kontrolu záměrů.Projektový záměr je ve věcném hodnocení posuzování Výběrovou komisí MAS Horňácko a Ostrožsko dle kritérií věcného hodnocení. Přesné znění kritérií věcného hodnocení bude zveřejňováno spolu s výzvou. 

Následuje výběr projektových záměrů Programovým výborem. Vybrány budou projekty, které se vejdou do alokace výzvy. Vybrané záměry obdrží souhlasné stanovisko o souladu záměru se SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko. Stanovisko bude vydáno na dobu 30 kalendářních dní. Do té doby musí žadatel podat plnou žádost.

Následně žadatelé vypracují plnou žádost v monitorovacím systému MS21+. Pracovníci kanceláře MAS zkontrolují soulad žádosti s předloženým záměrem. Pro finalizaci a odevzdání žádosti o podporu je nutné spolupodepsání žádosti pověřeným pracovníkem kanceláře MAS. Žádosti o podporu budou hodnoceny Centrem pro regionální rozvoj (CRR) dle kritérií závěrečného ověření způsobilosti:

SC 5.1. Veřejná prostranství

SC 5.1. Doprava

SC 5.1. Vzdělávání _ZS

SC 5.1. Vzdělávání MŠ a DS

SC 5.1. Sociální služby

SC 5.1. Cestovní ruch

SC 5.1. Kultura

SC 5.1. Hasiči

Kde hledat další informace

Mnoho užitečných informací je na webu ŘO IROP. Jsou zde zveřejněny výzvy CLLD- IROP (můžete si prostudovat jejich pravidla, abyste měli představu o aktivitách, které lze podporovat, jsou zde i obecná pravidla a aktuality.

Odkaz na web ŘO IROP: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/temata/clld

Dalším užitečným zdrojem informací je web Centra pro regionální rozvoj (CRR): https://www.crr.cz/

Na webu CRR je potřeba zdůraznit zveřejnění kontrolních listů pro hodnocení projektů (kontrolní listy sem přidávají postupně po zveřejnění výzvy, v případě MAS jde o to, že CRR bude provádět závěrečnou kontrolu po hodnocení záměru ze strany MAS): https://www.crr.cz/irop/projekt-a-kontrola/kontrolni-listy/

Dotazy k přípravy projektů lze posílat na CRR pomocí konzultačního servisu: https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/

 

Generátor nástrojů povinné publicity (dotaceeu.cz)

 MASSSS

 

 

 

Další informace