Pozvánka na veřejnou obhajobu projektů 8. výzvy!!!

Vážení žadatelé 8. výzvy,

srdečně Vás zveme na veřejnou obhajobu Vašich projektů před výběrovou komisí MAS, která se bude konat  v pondělí 27. února 2012 v 9:00 hodin, ve Velké nad Veličkou(kulturní dům, 1. patro).

Je důležité, aby jste přišli na devátou hodinu, jelikož si budete losovat pořadí prezentace svých projektů!!!

Svou účast na veřejné obhajobě prosím potvrďte na mail mas@ostrozsko.cz nebo na tel. 725 762 720, nejpozději do pátku 24. února 2012.

Těšíme se na Vás.

POZVÁNKA ZDE.

Setkání koordinační skupiny PS Moravské a slezské ovocné stezky

Ve čtvrtek 9. února 2012 se v Hranicích na Moravě konalo setkání koordinační skupiny PS Moravské a slezské ovocné stezky. Součástí programu bylo i velmi poučné apraktické školení v podání pana Ing. Karla Hozíka o novelizaci zákona č. 137/2006 Sb., hlavně o změnách v zadávacím řízení, které budou pravděpodobně v platnosti od 1. dubna letošního roku.

Číst dál: Setkání koordinační skupiny PS Moravské a slezské ovocné stezky

Pozvánka na Horňáckého zpěváčka

Obec Velká nad Veličkou, Agentura AV, MAS Horňácko-Ostrožsko pod záštitou Folklorního sdružení České republiky  si vás dovolují srdečně pozvat na dětskou oblastní pěveckou soutěž  „HORŇÁCKÝ ZPĚVÁČEK“ roku 2012.
 
Kulturní dům ve Velké nad Veličkou, neděle 11. března Začátek v 15.00 hodin
Doprovod: Horňácká cimbálová muzika s primášem Romanem Sokolem
 
Kategorie jsou vypsány pro děti do 15 let včetně předškolních. Také je možnost vystoupení interpretů v duo a triu.  Podle stanov XII. ročníku Celostátní soutěže dětských interpretů lidových písní Zpěváček 2012 budou odbornou porotou vyhodnoceny pro postup do regionálního kola Zpěváček Slovácka tři děti ve věku 10 let až 15 let.
Při hodnocení budou odbornou porotou sledována především následující kritéria:
 
1)      Výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta.
2)      Hlasové a intonační schopnosti.
3)      Zvládnutí regionálního stylu a dodržení dialektu.
4)      Hlasová a intonační přesnost a připravenost.
5)      Výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu.
6)   Schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou hudbou.
 
Každý účinkující získá z oblastního horňáckého kola pamětní list a videonahrávku.
 
Přihlášky a další informace získáte na mobilním čísle: 608 813 592 
 

Důležitá informace - změna harmonogramu 8. výzvy !!!

Vážení členové Valné hromady MAS a žadatelé 8. výzvy,

na základě pověření pana předsedy si Vás dovolujeme informovat o změně časového harmonogramu administrace výzvy č.8/2011 MAS Horňácko a Ostrožsko.

Změnu termínu administrace projektů v rámci 8.výzvy jsme byli nuceni upravit na základě těchto skutečností:

1) Byl změněn harmonogram příjmu žádostí na SZIF pro rok 2012. Na základě rozhodnutí pana ministra zemědělství se posunuje termín registrace projektů v rámci realizace místní rozvojové strategie až na březen 2012.

2) Dne 23.1. 2012 jsme zaregistrovali rekordní počet projektových žádostí, kterých je 32. Výběrová komise MAS bude potřebovat větší časový prostor pro hodnocení

Aktuální harmonogram ZDE. 

Pro žadatele 8. výzvy je důležité datum veřejné obhajoby, které se posune z 20.2.2012 na 27.2.2012. Všichni zaregistrovaní obdrží mailem pozvánku na veřejnou obhajobu s upřesněním místa konání.

Další informace