Vyhlašujeme 6 výzev OP IROP 21+

MAS Horňácko a Ostrožsko vyhlašuje dne 17. 05. 2024 výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2021-2027 v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027.

 

Výzvy:

1. Doprava JMK

2. Sociální služby JMK

3. Sociální služby ZK

4. Veřejná prostranství ZK

5. Vzdělávání ZK

6. Cestovní ruch ZK

 

Datum zahájení sběru žádostí je 17. 05. 2024

Datum ukončení sběru žádostí je 28. 06. 2024

 

Seminář pro žadatele proběhne 12. 06. 2024 od 14.00 hodin v Ostrožské Nové Vsi v salónku restaurace Golf Jezera. Bližší informace naleznete v pozvánce.

Vaše záměry je možné konzultovat s Kanceláří MAS.

Prezentace pro žadatele ze semináře 12.6.2024 ZDE

 

 Žádost o podporu se na MAS podává datovou schránkou, a to na adresu MAS: i79ipzu

 Podrobnější inforamce nalezenete na našich webových stránkách zde:

https://www.masostrozsko.cz/index.php/vvhlasene-vyzvy/8-zakladni-stranky-www/553-vyzvy-op-irop-21

 

Harmonogram výzev na rok 2024

Harmonogram výzev 2024

Harmonogram výzev 2024 - aktualizace 1

 

Plnánované termíny výzev mohou být posunuty v návaznosti na schvalovací postupy řídících orgánu programu IROP, SZP.

Seznam vybraných projektových záměrů, které splnily podmínky vydání Souladu se SCLLD v 1 výzvě MAS Horňácko a Ostrožsko - OP TAK

MAS Horňácko a Ostrožsko podpořila prvních 5 projektových záměrů částkou 3 780 000,- Kč v rámci první výzvy OP TAK, která byla zaměřena na podporu technologií, digitalizaci, robotizaci a automatizaci. 

Druhou výzvu OP TAK připravíme pro naše žadatele ve chvíli, kdy nám bude navýšena alokace do území MAS.

Gratulujeme prvním úspěšným žadatelům. 

 

 

machine-1776925 640

 

Seznam vybraných/nevybraných projektových záměrů v 1. výzvě MAS Horňácko a Ostrožsko OP TAK

Hledáme další posilu do týmu

Výběrové řízení na pozici projektového manažera pro projekty MAS – Regionální facilitátor MAP IV. a Energetický koordinátor 

dbc88d9fab58bd7f747780790e19c389 XL

 

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. hledá kolegu/kolegyni, který/á bude zodpovědný/á za realizaci a administraci přiděleného projektu MAP IV. a projektu Enko MAS. Dále se bude podílet i na spolupráci v rámci realizace SCLLD a dalších projektových aktivitách MAS.

Náplň práce:

Regionální facilitátor - je základním pracovníkem zajišťujícím komunikaci se zapojenými subjekty (školami).  

- aktivně komunikuje se školami a s cílovými skupinami

- úzce spolupracuje s koordinátorem komunitního plánování

- spoluorganizuje aktivity projektu,

- koordinuje činnosti odborné části realizačního týmu,

- podílí se na tvorbě strategických dokumentů, za které rovněž zodpovídá

- podílí se na plánování aktivit,

- připravuje podklady pro jednání pracovních skupin,

- účastní se jednání pracovních skupin.

 

Energetický koordinátor zajišťuje dotační poradenství:

- v oblasti energetických úspor

- v oblasti komunitní energetiky spočívající v poskytování informací k vytvoření energetického společenství

Kontaktní osoba: Jana Bujáková, tel.: 724 503 950;

Přihlášku do výběrového řízení spolu se životopisem lze zasílat průběžně, nejpozději do 30. 4. 2024 do 16.00 hodin na e-mail: mas@masostrozsko.cz;

  

Výběrové řízení na pracovní pozici projektového manažera MAS

Další informace