Zapojte se do strategického plánování na Horňácku

Dotazník je určen pro obyvatele z Horňácka

Je vytvořena nová strategie cestovního turistického ruchu pro území moravských Karpat (ČR – CHKO Bílé Karpaty, CHKO Beskydy a Pálava, Slovensko, Rumunsko, Polsko, Ukrajina, Maďarsko a Srbsko).

Vyplněním dotazníku nám pomůžete ověřit, zda je strategie využitelná  především pro území Horňácka.  

Zde je odkaz.

https://docs.google.com/forms/d/1Ye2IUY4zQMhoLJZjU-63A1WAtZiAOnarMS_duoaRa6g/edit?usp=sharing

 Děkujeme.

 

MAS Horňácko a Ostrožsko vyhlašuje další výzvu č. 13. IROP - Cyklodoprava II.

MAS Horňácko a Ostrožsko vyhlašuje dne 12.11.2021 výzvu č.13 IROP - Cyklodoprava II., uzávěrka příjmu žádostí o dotaci je do 12.12.2021. Podrobnější informace jsou ke stažení v odkaze Zde

KOTLÍKOVÉ DOTACE SE OPĚT NABÍZEJÍ – POSLEDNÍ ŠANCE !

 MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO  NABÍZÍ PODPORU - KOTLÍKOVÉ DOTACE 

Stát podpoří domácnosti s nižšími příjmy – občané ze Zlínského kraje mohou využít poradenství přes kancelář MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

V září 2022 začne ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy.

Zlínský kraj administruje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech.

Program se soustředí na domácnosti s nižšími příjmy, kterým poskytne až 95% dotaci na výměnu starého kotle.

Jsou to:

  • domácnosti, kde jeden člen domácnosti vydělal v roce 2020 maximálně 170 900 Kč čistého příjmu
  • domácnosti složené čistě z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. Stupně

Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale alespoň do tohoto termínu zažádá o dotaci, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován.

Na dotace na zastaralá topidla dosáhnou i ostatní domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám Státního fondu životního prostředí, kde je možné žádat už nyní.

Předžádost a veškeré podrobné informace najdete od 11. 10 2021 na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

 

Pro poradenství a podporu při vyplnění předžádosti  se informujte nebo napište na : mas1@masostrozsko.cz , tel. 518 323 765,  další kontakty na https://masostrozsko.cz

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

nám. Míru 664

698 01 Veselí nad Moravou

 

 

Exkurze ředitelů škol z MAS NAD ORLICÍ

DOBRÁ PRAXE ŠKOL SE SDÍLELA ve dnech 23.9. -25.9.2021 na území Ostrožska v ZŠ HLUK - provázela nás paní ředitelka Mgr. Jitka Jančíková, na území Strážnicka v ZŠ A MŠ RADĚJOV - prováděla nás paní předitelka Mgr. Petra Jamná, na území Horňácka v ZŠ A MŠ LOUKA - prováděla nás paní ředitelka Mgr. Eliška Lechnitová.IMG 7558

Článek z exkurze

Další informace