Vyhlášena výzva č. 6 PRV

 

Vyhlášena výzva č. 6 PRV

Pozvánka na seminář k výzvě č. 6 PRV

Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. vyhlásila výzvu č. 6 Programu rozvoje venkova (pro Fiche 1, 2, 4 a 10) a zve Vás na seminář.

 

Seminář se uskuteční ve středu dne 14. 6. 2023 ve 14:00 hodin v salónku Slováckého dvora, Nádražní 1010, 687 22 Ostrožská Nová Ves.

 

Z organizačních důvodů prosím potvrďte svoji účast do 9.6.2023 do 10:00 hodin na e-mail: mas1@masostrozsko.cz.

 

Účast na semináři není povinná, projektové záměry lze konzultovat mailem, telefonicky nebo osobně po telefonické domluvě na MAS.

 

Kontaktní osoby:

Jana Bujáková, vedoucí manažer SCLLD, tel. 724 503 950, 518 323 765, e-mail: mas@masostrozsko.cz

Mgr. Petra Šilcová, manažer SCLLD, tel. 724 159 213, 518 323 765, e-mail: mas1@masostrozsko.cz

 

Pro představu uvádíme alokaci pro výzvu č. 6 PRV.

 

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 6. výzvu

F1

Zlepšení technologické vybavenosti podniků

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

328 850,00 Kč

 

F2

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

388 842,00 Kč

 

F4

Investice do zemědělských podniků

Článek 17.1.a) - Investice do zemědělských podniků

433 785,00 Kč

 

F10

Rozvoj obcí a spolků

Článek 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

864 741,00 Kč

 

 

 

 

 

NZÚ - LIGHT _ SOLÁRNÍ SYSTÉMY

NZU - Light - dotace na solarni systemy na ohrev vody 

Dotace je určena pro vlastníky a spoluvlastníky rodinného domu nebo pro domácnosti, kde všichni členové pobírají starobní či invalidní důchod 3. stupně, nebo pobírá domácnost příspěvek na bydlení od 12. 9. 2022.

MAS Horňácko a Ostrožsko

 Jana Bujáková - tel. 724 503 950

 Zuzana Ilková - tel. 518 323 765

 E-Mail: mas@masostrozsko.cz                                                                                                       

Více informací zde.


Změna provozu kanceláře MAS

Oznamujeme, že v období 23.12.2022 - 1.1.2023 je z důvodu dovolené kancelář MAS uzavřena.

Další informace