Pomůžeme s novými " kotlíky " na území Zlínského kraje

DOTACE OP ŽP 2021-2027
Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

POZOR: ZMĚNA U MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE NA TEPELNÉ ČERPADLO A PODMÍNEK POSKYTNUTÍ PODPORY NA PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE (VIZ V TEXTU NÍŽE)!

Od 11. 10. 2021 spustil Zlínský kraj dotazníkový průzkum zájmu o nové kotlíkové dotace ve Zlínském kraji pro nízkopříjmové skupiny žadatelů. K 21. 3. 2022 bylo vyplněno 3 424 dotazníkových formulářů, tzv. „předžádostí“, v celkovém objemu požadované dotace 455 550 000 Kč. O tuto částku požádá Zlínský kraj Ministerstvo životního prostředí bezprostředně po vyhlášení výzvy Operačního programu Životní prostředí a následně prostředky rozdělí žadatelům. O možnosti předložit Žádost o poskytnutí dotace budou předkladatelé dotazníkových formulářů, tzv. předžádostí“, včas informováni.

PŘÍJEM DOTAZNÍKOVÝCH FORMULÁŘŮ, TZV. „PŘEDŽÁDOSTÍ“, NEKONČÍ.- k vyplnění ZDE

Ukončení příjmu dotazníkových formulářů, tzv. „předžádostí“, předpokládáme v červnu 2022 po zahájení příjmu Žádostí.

POZOR: Od 1. 9. 2022 bude ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí a dřevo, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu!

Vlastníci kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy musí tato neekologická topidla vyměnit do 1. 9. 2022, pokud předloží žádost o novou kotlíkovou dotaci, nebudou se na ně vztahovat sankce.

Průměrný čistý příjem na osobu žijící v domácnosti žadatele nesmí překročit v roce 2020 částku 170.900,- Kč. Výměnu zdroje tepla žadatel chystá anebo byla uskutečněna po 1. 1. 2021. Dotace je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace dle typu vyměňovaného kotle:

 • kotel na biomasu AUTOMATICKÝ i RUČNÍ max. 130.000,- Kč,
 • tepelné čerpadlo max. 180.000,- Kč, 
 • plynový kondenzační kotel max. 100.000,- Kč.

POZOR: úhrada způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů bude pouze v případě, že výměna byla již realizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022. Otázka podpory plynových kondenzačních kotlů po tomto datu zůstává otevřená, a záleží mj. na podobě schválení OPŽP ze strany EK.

Kotlíkové dotace

 

Kulatý stůl k přípravě OP IROP +

03aaa2c0-f581-4681-96c1-f16d93ddca8e 

Dne 9.3.2022 se uskutečnilo veřejné projednání se starosty obcí a aktéry v sociální oblasti a cestovním ruchu k přípravě realizace SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko v rámci OP IROP 21+

Prezentace k plánování záměrů do OP IROP +

 

Podpořte projekt " Letadla pomáhají"

l-410-uvp-02 archiv-vevzs 

Jedná se o iniciativu soukromých osob a z aktuálních vlastních zdrojů můžeme tuto akci udržet v chodu maximálně 2 týdny.

Proto bychom chtěli požádat také veřejnost a lidi, kterým dává tato rychlá doprava smysl, o finanční podporu na transparentní účet, ze kterého bylo následně hrazeno palivo, letištní poplatky, služby ŘLP a případně další náklady spojené s projektem. Letiště Kunovice, Ostrava, Brno a Poprad již pro tyto lety letištní poplatky odpustily. Děkujeme!

Aktuálně se v kooperaci s humanitárními organizacemi a ukrajinskou stranou snažíme dostat humanitární pomoc velmi rychle nejen za bezprostředně za hranice, ale do nejvíce postižených oblastí (Kyjev, Charkov, Žytomir, Mariupol) a na cestě zpět pak zajistit přepravu osob (primárně zraněné, matky s dětmi a imobilní osoby) dle požadavku Červeného kříže na mezinárodní letiště do Košic, Popradu případně či do Rzeszova v Polsku i přímo do ČR (Ostrava, Brno, Kunovice). Doba letů je plánována dle vzdáleností na cca 20-60 minut.
Nabízíme rychlou přepravu speciálního či drahého zdravotnického materiálu (Kunovice – Vyšné Nemecké cca 1,5 hodiny letu). Tak, abychom dosáhli při omezené nosnosti a vzhledem k nákladům co nejvyšší efektivity.

Číslo transparentního účtu Charita Uherské Hradiště: 289917492/0300, variabilní symbol: 333

Co bychom teď potřebovali přepravit do postižených oblastí.

A) Prioritně potraviny

 • konzervované a trvanlivé potraviny
 • kojenecké výživy
 • těstoviny
 • cereálie
 • kojenecká výživa
 • mléčné směsi
 • mouka
 • svačiny připravené ke konzumaci
 • energetické tyčinky
 • nápoje (balená voda neperlivá)

B) Sterilní lékařský materiál

 • lékárničky/autolékárničky
 • škrtidla
 • sterilní ubrousky
 •  obvazový materiál
 • dezinfekce
 • léky (na rychlé zastavení krvácení)

Sběrné místo najdete v Charitě Uherské Hradiště na adrese Velehradská třída 247, Uherské Hradiště vchod - zadní strana budovy nezvoňte, vejděte. Materiál můžete označit jako "Letadla pomáhají" nebo jen "LP"

Budeme rádi, když vaše zásilky budou co nejlépe zabaleny, aby se s nimi snadno manipulovalo a nezabíraly moc místa. Ušetříte tím práci dobrovolníkům

Výzva " Letadla pomáhají"

Další informace