PRV - zprávy o udržitelnosti za rok 2022

PRV - zprávy o udržitelnosti za rok 2022

 

Vážení příjemci dotace z Programu rozvoje venkova přes MAS Horňácko a Ostrožsko,

 

připomínám, že z Pravidel PRV vyplývá příjemcům dotace povinnost odevzdávat Monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu každoročně do 31. 7. po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel. Tato podmínka je uvedena v Dohodě o poskytnuté dotace.

 

Monitorovací listy jsou k dispozici na Portálu farmáře v záložce Nová podání → V hnědých obdélníkových ikonách: Žádosti PRV – projektová opatření →Další přílohy k žádostem → Monitorovací list. Zde je rovněž umístěna instruktáž k jejich vyplnění, ve které

je také uvedena informace, jaké projekty mají povinnost monitorovací zprávu odevzdávat a jakým způsobem se monitorovací zpráva odesílá.

 

Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu nepodléhá kontrole MAS a ani elektronickému podepisování MAS.

 

Petra Šilcová

Informace k plánovanému semináři v rámci 6. výzvy PRV

Dobrý den.

Vzhledem k tomu, že se nahlásilo na seminář k 6. výzvě PRV pouze několik zájemců, akce je přesunuta do kanceláře MAS ve Veselí na Moravě a bude probíhat formou konzultace.

Na konzultaci v jiném termínu se můžete domluvit mailem nebo telefonicky.

Děkuji za pochopení.

Petra Šilcová

Studijní cesta starostů z Ukrajina do regionu 1.6.2023

e7faead4-edc4-43a6-b535-14410ab30e06

 

Dne 1.6.2023 nás navštívila skupina starostů a úředníků z Ukrajiny za doprovodu firmy Berman Group.

Přednostně se zajímali o činnost Místní akční skupiny a také o aktivity na podporu místního hospodářského rozvoje, s tím, co obce dělají pro zlepšení prostředí pro podnikatele, zprostředkování podpory podnikatelům. Aktivity na Ukrajině jsou zaměřeny na zlepšení efektivityzemědělství (vč. lesnictví, rybářství apod.) a potravinářství v širokém smyslu,  ale zajímala je také turistika a jakékoliv další hospodářské oblasti.

Program exkurze

 

Všem podnikatelům a starostům děkujeme za spolupráci při prezentaci jejich úspěšných projektů.

 

 

Další informace