LEADERFEST V KUTNÉ HOŘE

IMG 7562 

Za MAS Horňácko a Ostrožsko jsme se účastnili ve dnech 21. -23.9. 2021 jedenáctého tradičního setkání zástupců místních akčních skupin, přátel a příznivců rozvoje českého venkova. “Dá se říct, že se jedná o festival úspěchů metody LEADER, což je hlavní moto LEADERFESTu,".

LEADERFEST je velmi přínosný nejen z hlediska místních akčních skupin, ale právě všech, kdo na venkově žijí. “A to je většina národa. Na akci probíhají workshopy, na kterých jsou účastníkům představovány úspěšné projekty, které se díky místním akčním skupinám, nebo přímo místními akčními skupinami podařilo realizovat. Další den pak jsou naplánovány exkurze účastníků přímo na místa realizace těchto úspěšných projektů.

 

Účastníci si tedy vzájemně sdílí příklady své dobré praxe. S nimi pak odjíždějí do celé republiky – domů. Úspěšné projekty pak mohou „zopakovat,“ vylepšovat a rozvíjet ve svém regionu.

Metoda LEADER je specifická iniciativa uplatňovaná v zemích Evropské unie od roku 1991. Název LEADER je zkratkou francouzského výrazu „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale“ – v překladu „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“. Metoda je zaměřená na podporu rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím pilotních integrovaných strategií realizovaných v konkrétních územích na základě vzájemné spolupráce mezi místními subjekty určitého regionu. Cílem programu LEADER je podpořit spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni a to na základě principu zdola-nahoru.

Cesta za inspirací do našeho regionu MAS Horňácko a Ostrožsko

image.png

Sdílení zkušenosti s realizací projektů Programu rozvoje venkova 2014-2020 prostřednictvím MAS

Jižní Morava patří mezi nejoblíbenější turistické regiony v zemi. V malebném kraji vinic také vzniká spousta zajímavých projektů. A tak není divu, že sem 15. – 17. září 2021 vyrazili z Podkrkonoší zástupci obcí, neziskových organizací nebo malých podniků. Exkurzi s názvem „Cesty za inspirací“ uspořádala Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Čtyřiadvacet účastníků během poznávací cesty sdílelo zkušenosti s realizací projektů Programu rozvoje venkova (PRV) 2014-2020 prostřednictvím místních akčních skupin. Prohlédli si například kuželovský větrný mlýn, který se objevil v televizní pohádce „O statečném kováři“. V Kuželově se delegace z Královéhradeckého kraje následně ujal úspěšný podnikatel David Kozumplík, který představil projekty podpořené skrze MAS Horňácko a Ostrožsko. „Viděli jsme citlivě a stylově upravený penzion. Pan Kozumplík nám také prozradil, jak díky dotačním penězům dokázal obnovit výrobu ovocných destilátů. Bylo vidět, že je to poctivá rodinná firma s důrazem na kvalitu,“ nešetřila chválou Miroslava Stárková, královéhradecká krajská koordinátorka Celostátní sítě pro venkov.

Výprava se poté přesunula do Blatnice pod Svatým Antonínkem, kde se jí věnoval vinař Pavel Hruška. Ten si přes PRV pořídil auto na rozvážení vín. „Cesta za inspirací do území spřátelené MAS byla velmi přínosná. Mohu velmi dobrou zkušenost s čerpáním a využitím finančních prostředků z PRV sdílet v naší obci. Organizacím a subjektům sdělím, jak a koho mají oslovit ohledně cílené pomoci. Již nyní se těším na další takový výjezd,“ prozradil starosta Choustníkova Hradiště Jan Vogl.

Na příjemnou zastávku u Hrušků v Blatnici navázala návštěva Řeznictví U Kusáků v Ostrožské Nové Vsi, kde se v rámci PRV investovalo do technologií, zpracovatelského provozu i prodejny. „Jsme pyšní na to, že v regionu takový podnik máme. Zaměstnává hodně lidí a sází na kvalitu, kterou upřednostňuje před kvantitou,“ říká manažerka MAS Horňácko a Ostrožsko Jana Bujáková, která výpravu z východních Čech provázela a výrazně se podílela také na přípravách cesty.

Účastníci exkurze byli ubytovaní ve Slováckém Dvoře, kde došlo na sdílení zkušeností nebo na informace o přípravě mezinárodních projektů Národní sítě Místních akčních skupin ČR. Dorazili sem také hosté ze Slovenska. „Naši slovenští přátelé nám doručili nabídku MAS Skála k navázání oficiální spolupráce. Osobně mě to potěšilo, protože z tohoto území je obec Víťaz, která se již několik let přátelí s námi i s obcí Vítězná. Je to pro nás výzva,“ přiznává Jan Balcar, ředitel MAS Království – Jestřebí hory. I podle pozitivních ohlasů všech účastníků se zdá, že podobné exkurze na sebe nenechají dlouho čekat.

Petr Záliš


Strategie MAS Horňácko a Ostrožsko na období 2021 – 2027 je ke dni 23.8.2021 schválena !

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je základním rozvojovým dokumentem pro místní akční skupiny, které skrze tento dokument mohou žádat o přerozdělování finančních prostředků pouze do svého území.                                                                                                                                                             Po schválení všech povinných částí (koncepční část, akční plány – viz níže) se do našeho regionu mohou dostat na podporu projektů několik desítek miliónů korun.

 Koncepční část strategie

Podrobnější informace ke koncepční části SCLLD se dozvíte zde. 

Akční plány

Nyní budou zpracovávány Akční plány pro určité operační programy. V současnosti je známo, že se bude jednat o Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program Zaměstnanost + a Společnou zemědělskou politiku (SZP), která navazuje na Program rozvoje venkova (PRV). V jednání je i možnost čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK). Konkrétní podporované aktivity budou řešeny právě v rámci tvorby akčních plánů.

Cílem tvorby strategie 2021 + pro region MAS Horňácko a Ostrožsko je získat do území desítky milionů korun, které budou použity na rozvoj regionu pomocí podpory různých projektů v oblasti veřejné infrastruktury, sociálních služeb, vzdělávání, zemědělství, podnikání a inovací a dalších.

Poděkování patří všem našim partnerům v území, kteří s námi spolupracují. 

MAS podpořila další projekty na Bezpečnost dopravy

MAS Horňácko a Ostrožsko podpořila v území další potřebné projekty obcí se zaměřením na zlepšení bezpečnosti dopravy za téměř 12 mil. Kč.

 

Suchov, chodníky podél silnice III/49915, 2. etapa  Kč 6 885 633,25
Bezbariérové chodníky podél III/4991, Ostrožská Lhota  Kč 1 711 900,00
Blatnička, Horní konec, rekonstrukce chodníků  Kč 1 648 017,25
LIPOV - Chodník podél sil. III/4992  Kč 1 582 537,18
Celkem  Kč 11 828 087,68

 

Další informace