Kulatý stůl partnerů k OPZ +

 

Pozvánka na kulatý stůl OPZ +

 k přípravě a realizaci strategie CLLD MAS Horňácko a Ostrožsko

 

Veřejné projednání se uskuteční v Blatnici pod Svatým Antonínkem

 

https://www.penzion-blatnice.cz/kontakt/

 

dne 27. 5. 2022, od 10.00 hod. – 12.00 hod.

 

Program jednání:

 

10:00 –  10:05  Úvodní slovo a přivítání účastníků – Jana Bujáková

 

10:05 – 10:35   Sociální akční plán MAS Horňácko a Ostrožsko  Jana Bujáková, Ing. Jiřina Králová

  • Prezentace SAP / SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko
  • Návrh rozpočtu MAS  pro zajištění koordinace, administrace a evaluace projektu SAP

·         Návrh rozpočtu SAP pro jednotlivé oblasti a aktivit partnerských projektů 

Přestávka – 10 minut.

 

10:45 – 11:30  Veřejná diskuse  Jana Bujáková,  Ing. Roman Haken, Ing. Jan Binek

  • Diskuse nad problémovými oblastmi, bariérami, způsoby řešení
  • Návrhy a diskuse k finančnímu plánu pro jednotlivé oblasti SAP

11.30 – 12.00 Závěr a oběd

Na setkání se těší

                                                                                          Jana  Bujáková

                                                                                     Vedoucí manažer SCLLD

 

 

Seminář k výzvě č. 5 PRV ČR

Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Vás srdečně zve na
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE a PŘÍJEMCE
K VÝZVĚ Č. 5
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Seminář se uskuteční ve čtvrtek dne 12. 5. 2022 ve 14:00 hodin v salónku Slováckého dvora,

Nádražní 1010, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Program semináře:
1. Představení Výzvy
2. Vyhlášené FICHE
3. Žádost o dotaci a přílohy
4. Preferenční kritéria
5. Proces kontroly, hodnocení a výběru projektů
6. Důležité podklady a odkazy
Z organizačních důvodů prosím potvrďte svoji účast do 10. 5. 2022 na e-mail: mas1@masostrozsko.cz.

Pozvánka na seminář 12.5.2022

Další informace