Covidu to osladíme aj v Hradišti

V době boje s koronavirem se snažíme podpořit zdravotníky, kteří jsou "v první linii". Realizační tým projektu Místní akční plán II. ORP Veselí nad Moravou - Ostrožsko - Kunovice rozjíždí akci s názvem "Covidu to osladíme aj v Hradišti!" na podporu zaměstnanců hradišťské nemocnice. Clipboard01.jpg

Děti z mateřských škol v regionu malují obrázky, které snad potěší a vrátí úsměvy na tváře zdravotníků i pacientů. Vyčerpanému zdravotnickému personálu k tomu přidáme bonus na doplnění energie - poukazy na nákup vánočního cukroví v regionální cukrárně Budařovi z Ostrožské Lhoty. Zapojené školky mohou posílat své příspěvky do pátku 11. 12.  2020. Více informací najdete v přiložené výzvě

Akce na podporu Hradišťské nemocnice

https://www.youtube.com/channel/UCiHTg_Zt6UyRYjVyVgtaxYQ

 

MAS Horňácko a Ostrožsko podpořila dalších 35 projektů v regionu

Výzva příjmu žádostí o dotaci v operačním programu Program rozvoje venkova v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko z.s. proběhla ve dnech od 7.8. 2020 – 11.9.2020.

Celkem bylo přijato 49 projektů v těchto 5 Fichích (opatřeních):

FICHE 1: Zlepšení technologické vybavenosti podniků

FICHE 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků

FICHE 4: Investice do zemědělských podniků

FICHE 5: Zvýšení kvality ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízení venkovské turistiky

FICHE 10: Rozvoj obcí.

Všechny projekty byly posouzeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Dne 22.10.2020 se konalo jednání Výběrové komise, kde bylo Výběrovou komisí ohodnoceno celkem 44 projektů. Bodové výsledky se promítly do pořadí projektů v jednotlivých Fichích (opatřeních), které odsouhlasila Výběrová komise. Výsledky tohoto hodnocení byly předány Programovému výboru MAS. Programový výbor MAS Horňácko a Ostrožsko dne 23.10.2020 následně schválil pořadí a seznam vybraných a nevybraných projektů. Celkem 35 projektů bylo vybráno k dotační podpoře z programu PRV SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Celková výše schválené dotace je 18 880 947,- Kč. Ministerstvo zemědělství přidalo regionu na začátku roku cca 11 mil. Kč, které nyní směřují k úspěšným žadatelům. Děkujeme :-)

 

 

Attachments:
Download this file (Seznam vybraných a nevybraných projektů ve 3. výzvě.pdf)Seznam vybraných a nevybraných projektů[Seznam vybraných a nevybraných projektů]799 kB

Cesta za zkušenostmi v jiných krajích - exkurze z Podkrkonoší

Cesta za zkušenostmi v jiných krajích. Tak se jmenoval výjezd, který ve dnech 16. – 18. září 2020 podnikla šestnáctičlenná výprava z Královéhradeckého kraje do našeho regionu MAS Horňácko a Ostrožsko.  Inspirativní akci uspořádala Celostátní síť pro venkov společně s Místní akční skupinou (MAS) Království – Jestřebí hory, o.p.s.

0001

"Součástí každé takové exkurze je cesta autobusem a večerní neformální program. Pro účastníky se tak naskýtá jedinečná příležitost více se seznámit nejen profesně, ale hlavně osobně."

Hruskovi

0014

IMG 20200917 094327

IMG 20200917 110226

Valná hromada MAS HaO ze dne 24.9.2020

 

Dne 24. 9. 2020 se v Kunovicích uskutečnila Valná hromada MAS Horňácko a Ostrožsko. 

Hlavními body jednání bylo schválení Výsledku hospodaření, účetní závěrky a auditní zprávy k výdajům SCLLD za rok 2019, zpráva Kontrolní a revizní komise, aktualizace členské základny a podání informací k projektům MAS a k jejich financování.

Zápis včetně příloh naleznete ke stažení zde.

IMG 20200924 152739

Další informace