Výsledky kulatých stolů soukromého a veřejného sektoru

 Děkujeme všem našim členům, partnerům a žadatelům za spolupráci a zapojení se do strategického plánování pro  výběr dotačních opatření pro výzvu č. 5 PRV – alokace 5,6 mil. Kč  a dále pro nastavení rozdělení budoucích financí na období 2023 -2027.

bbfa2f99-5f67-489c-a72b-56e49b55df4276bbaaf3-8d4f-4fcd-a896-711ccf1bceb147e65a8d-7ee4-4b99-b60a-1f6c93d73ada9f27557a-d9e6-4382-a94f-34d790189ad9

Prezentace Mgr. Roman Haken

Prezentace Jana Bujáková
 

Na základě Vašich návrhů členové VH MAS Horňácko a Ostrožsko  rozhodnou o konečném výsledku.  Jednání VH plánujeme uskutečnit do konce února 2022.

 ac7e9099-de4f-4da2-a9db-340acb12f131c67a351e-3a90-4879-b98f-a73cb73e0f4b

 

Dále Vás zveme na seminář zaměřený na  Komunitní energetiku a dotační příležitosti pro obce a podnikatele, který se bude konat dne  23.2.2022. Pozvánka je ZDE.

 

Budeme rádi i za Vaše zapojení do přípravy projektu Sociálního akčního plánu – obce a neziskové organizace. Pracovní skupina k SAP se bude scházet pravidelně  1 x za 14 dnů. V případě Vašeho zájmu nám  zašlete přihlášku nejpozději do 28.2.2022.

Přihláška je ZDE

Pro žadatele, kteří mají podpořený projekt přes MAS Horňácko a Ostrožsko získejte ZDE elektronickou samolepku „ O podpoře a spolupráci s MAS “.   Propagace je dobrovolná s cílem zvýšit povědomí o zrealizovaných projektech na principu metody LEADER/CLLD  na území MAS.

Pozvánka na kulatý stůl soukromého sektoru

 

Pozvánka na kulatý stůl soukromého sektoru 

k přípravě a realizaci strategie CLLD MAS Horňácko a Ostrožsko 

 

Veřejné projednání se uskuteční v Ostrožské Nové Vsi na Slováckém dvoře

 www.slovackydvur.cz/kontakt 

 

dne 19. 1. 2022, od 15.00 hod. – 16.30 hod.

Program jednání:

15:00 –  15:10     Úvodní slovo a přivítání účastníků – Ing. Martin Křižan

15:10 – 16:00     Současnost a budoucnost PRV v rámci SCLLD – Jana Bujáková, Mgr. Petra Šilcová, Ing. Roman Haken – expert na rozvoj neziskového sektoru a strategické plánování

 • Vyhodnocení dotačních opatření PRV z hlediska podpořených projektů do konce roku 2021

·         Výhled na nová dotační opatření PRV 2021+, udržení a budování principu partnerství v území MAS

·         Veřejná diskuse nad projektovými záměry podnikatelů a neziskových organizací

 • Návrh na změnu strategie CLLD - výběr dotačních opatření pro výzvu č. 5 PRV s ohledem na výši alokace a plán záměrů v regionu MAS pro období 2022 -2024.

16:00 – 16:30     Projekty spolupráce a nové dotační příležitosti  v rámci SCLLD MAS

 • OP TAK – dotace pro podnikatele na digitalizaci, robotizaci, automatizaci a modernizaci výroby a podnikatelských procesů
 • OPZ + - Sociální akční plán MAS Horňácko a Ostrožsko na období 2022 -2027 – projekt spolupráce pro NNO
 • Komunitní energetika a obnovitelné zdroje – seminář 23.2.2022
 • Propagace spolupráce s MAS a regionálních producentů

Na setkání se těší

 

                                                                                           Ing. Martin Křižan

                                                                                                Předseda MAS

 

 

Pozvánka na kulatý stůl starostů

 

Pozvánka na kulatý stůl starostů

 

k přípravě a realizaci strategie CLLD MAS Horňácko a Ostrožsko

Veřejné projednání se uskuteční v Ostrožské Nové Vsi na Slováckém dvoře

 www.slovackydvur.cz/kontakt

 

dne 19. 1. 2022, od 10.00 hod. – 13.00 hod.

Program jednání:

10:00 –  10:10  Úvodní slovo a přivítání účastníků – Ing. Martin Křižan

10:10 – 11:00   Současnost a budoucnost v OP PRV Jana Bujáková, Mgr. Petra Šilcová, Ing. Roman Haken - expert na rozvoj neziskového sektoru a strategického plánování

 

·         Spolupráce v území MAS - udržení a budování principu partnerství v území MAS

 • Vyhodnocení dotačních opatření PRV z hlediska podpořených projektů do konce roku 2021
 • Vyhodnocení projektových záměrů obcí - příprava na nové období 2021 -2027

Přestávka – 10 minut.

11:10 – 12:10   Veřejná diskuse  Jana Bujáková, Ing. Martin Křižan, Ing. Roman Haken

·         Veřejná diskuse nad projektovými záměry obcí a měst v regionu MAS

 • Návrh na změnu strategie CLLD - výběr dotačních opatření pro výzvu č. 5 PRV s ohledem na výši alokace a plán záměrů v regionu MAS pro období 2022 -2024.

12:10 – 12:30  Projekty spolupráce a nové dotační příležitosti  v rámci SCLLD MAS 21+ - Jana Bujáková

 • OP TAK – dotace pro podnikatele na digitalizaci, robotizaci, automatizaci a modernizaci výroby a podnikatelských procesů
 • OPZ + - Sociální akční plán MAS Horňácko a Ostrožsko na období 2022 -2027 – projekt spolupráce pro NNO a obce
 • Komunitní energetika a obnovitelné zdroje – seminář 23.2.2022
 • Propagace spolupráce s MAS a regionálních producentů

12.30 – 13.00 Závěr a oběd 

Na setkání se těší 

                                                                                          Ing. Martin Křižan

                                                                                                Předseda MAS

 

Další informace