Výzvy SZP 23+

Dokumenty pro výzvy SZP 23+:

Programový rámec

Výzvy SZP 23+:

 

Výzva č.2

MAS Horňácko a Ostrožsko – SZP

k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Intervence 52.77 – Leader SP SZP na období 2021–2027

Výzva č.2 -  se vztahuje na Fiche 1, 3, 4

Termín vyhlášení výzvy: 24.6.2024

Termín příjmu žádostí: od 24.6.2024 do 29.7.2024 přes Portál Farmáře (včetně příloh)

Termín finálního podání na RO SZIF: 1.11.2024

Územní vymezení: Výzva se vztahuje na celé území MAS, pro něž je schválena SCLLD

Celková alokace pro 2. výzvu: 12 000 000,- Kč

Seminář pro žadatele se uskuteční 10. 7. 2024 v 15:00 hodin na Slováckém dvoře v Ostrožské Nové Vsi – pozvánka zde.

Dokumenty k výzvě č. 2 jsou k dispozici na odkaze: https://www.szif.cz/cs/szp23-vyzvy-mas-brno?ino=0&portalAction=detail&ji=1000344452

Fiche 1- Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

Fiche 3 - Nezemědělské podnikání

Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků

Způsob výběru projektů

Výčet možných aktivit zvyšující kvalitu služeb v cestovním ruchu

Další dokumenty k výzvě:

Pravidla kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Postup pro žadatele pro podávání žádostí o dotaci a pro MAS

-       Interní postupy MAS – SZP

-       Harmonogram administrace výzvy

-       Přehled podpořených projektů PRV 2014-2020

 

Kontakt na manažera SCLLD II.  pro PR SZP

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Michaela Kadlčíková
E-mail: mas3@masostrozsko.cz
Mobil: + 420 725 762 720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva č.1

MAS Horňácko a Ostrožsko – SZP

k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Intervence 52.77

– Leader SP SZP na období 2021–2027

 

VÝZVA UZAVŘENA – byla řídícím orgánem stornována. 

Výzva se vztahuje na Fiche 1, 3, 4

 

Termín vyhlášení výzvy : 24.6.2024

Termín příjmu žádostí :  od 24.6.2024 do 29.7.2024 přes Portál Farmáře (včetně příloh)

Termín finálního podání na RO SZIF: 1.11.2024

Územní vymezení : Výzva se vztahuje na celé území  MAS, pro něž je schválena SCLLD

 

Celková alokace pro 1. výzvu:  12 000 000,- Kč

 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Michaela Kadlčíková
E-mail: mas3@masostrozsko.cz
Mobil: + 420 725 762 720

Storno výzvy č. 1 - řídícím orgánem SZP.

 

Další informace